Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Artikler

Hvordan gjennomføre en bærekraftig ferie til Syden?

I være dager er det for mange så viktig å reise på en bære kraftig måte at de heller velger å la være å feriere eller feriere lokalt. Men trenger det egentlig å være slik? Det må vel være mulig å reise på en bærekraftig og miljøvennlig måte?

Det er hovedsakelig tre faktorer som gjør deg til en miljøbelastning når du reiser til Syden. Først og fremst er din andel av karbonavtrykket på selve flyturen. I tillegg er det vannforbruk på mange steder da det ikke er naturlige vannkilder som i Norge samt bruk av emballasje.

I tillegg kommer lokal transportkilde du benytter, forsøpling, og lignende. Andre indirekte faktorer kan være at masseturisme kan påvirke det lokale økosystemet, overbelaste den lokale infrastrukturen (noe som igjen fører til behov for resurskrevende utbygginger), samt den generelle forurensingen fra hoteller og resorter du benytter. Her påvirker alt i fra naturpåvirkningen fra selve utbyggingen, strømforbruk og miljøbelastning fra badeanlegg, kloakkanlegg m.m.

Flyturen er desidert verst og er mer skadelig for miljøet!

Forutsatt at du er enig med den gjeldende agenda om drivhuseffekten som skaper klimakrisen som følge av co2 forbruk m.m.  er den største trusselen for miljøet på jorden, så er det såkalte klimaavtrykket ditt i løpet av en sydenferie dominert av selve flyturen frem og tilbake til feriedestinasjonen. Alt annet havner i skyggen av dette.

Les mer: Hvordan gjennomføre en bærekraftig ferie til Syden?

Hvordan du kan minimere klimaendringer gjennom å redusere ditt avfall?

Klimaendringer er et stort problem som vi alle har et ansvar for å hjelpe å løse. Én av måtene du kan gjøre det på, er å redusere avfallet du produserer, både mengden og typen avfall er her viktig. Når du først har kastet noe, trengs det ofte mye energi å gjenvinne eller destruere det på en tilfredsstillende måte før restene kan slippes ut i naturen.

Her er noen tips til hvordan du kan redusere avfall, og dermed hjelpe med å bekjempe klimaendringer:

  1. Kjøp mindre: Kjøp bare det du trenger, og ikke kjøp ting som er unødvendige. Dette reduserer mengden emballasje og avfall som trengs for å produsere og distribuere tingene. Husk at mye av det du finner i butikken er produsert i Kina. Kina er et land som tenker lite på klima i produksjonen og deretter må varene fraktes rundt hele jorden. Ikke særlig miljøvennlig med andre ord.
  1. Kjøp lokalt og kortreist. Transport krever mye ressurser til selve transporten og emballasje for å unngå at produkter blir skadet under transporten. Kjøp mest mulig lokalprodusert, spesielt for mat er dette høyaktuelt. Det samme gjelder andre produkter. Det er ofte begrenset hva som produseres lokalt, men selv om du bare velger noe som er produsert i Norge eller Europa, å gjør du en betydelig forskjell i forhold til å kjøpe det samme fra Kina.

Les mer: Hvordan du kan minimere klimaendringer gjennom å redusere ditt avfall?


Copyrighted content. All Rights Reserved.