Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Artikler

Hvordan du kan minimere klimaendringer gjennom å redusere ditt avfall?

Klimaendringer er et stort problem som vi alle har et ansvar for å hjelpe å løse. Én av måtene du kan gjøre det på, er å redusere avfallet du produserer, både mengden og typen avfall er her viktig. Når du først har kastet noe, trengs det ofte mye energi å gjenvinne eller destruere det på en tilfredsstillende måte før restene kan slippes ut i naturen.

Her er noen tips til hvordan du kan redusere avfall, og dermed hjelpe med å bekjempe klimaendringer:

  1. Kjøp mindre: Kjøp bare det du trenger, og ikke kjøp ting som er unødvendige. Dette reduserer mengden emballasje og avfall som trengs for å produsere og distribuere tingene. Husk at mye av det du finner i butikken er produsert i Kina. Kina er et land som tenker lite på klima i produksjonen og deretter må varene fraktes rundt hele jorden. Ikke særlig miljøvennlig med andre ord.
  1. Kjøp lokalt og kortreist. Transport krever mye ressurser til selve transporten og emballasje for å unngå at produkter blir skadet under transporten. Kjøp mest mulig lokalprodusert, spesielt for mat er dette høyaktuelt. Det samme gjelder andre produkter. Det er ofte begrenset hva som produseres lokalt, men selv om du bare velger noe som er produsert i Norge eller Europa, å gjør du en betydelig forskjell i forhold til å kjøpe det samme fra Kina.

Les mer: Hvordan du kan minimere klimaendringer gjennom å redusere ditt avfall?


Copyrighted content. All Rights Reserved.