Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten er den største klima og miljøtrusselen jorden har stått ovenfor i moderne tid. Den eneste trusselen som kan måles opp mot denne er faren for atomkrig under den kalde krigen. Heldigvis begynner flere og flere å få opp øynene for denne store trusselen mot hele klimaet på vår planet. Det begynner å haste og noen mener vi allerede er for sent ute.

Divhuseffekten vil si at vi på jorden får den samme oppvarmende efekten som forekommer i et drivhus. Enkel fortal vil det si at det slippes mer varme inn enn det slippes ut. Fenomenetet forklares ved at det stadig kommer mer co2 i atmosfæren på grunn av omfattende bruk av fossilt brensel. Fossilt brensel er co2 som er lagret over flere millioner år i form av olje, gass og kull under bakkenivå.

I dag slipes det fri mye mer co2 fra det normale krettsløp enn det gjøres fra fossilt brensel. Den viktige forskjellen er at det alltid har blitt sluppet fri co2 fra det normale krettsløp bl.a. i form av skogbranner, foråtnelse, avgasser fra levende vesener o.s.v. Dette fanges imdlertid opp igjen av all verdens plantevekster slik at det forekommer et naturlig krettsløp hvor det ikke forekommer de store endringer av co2 i atmosfæren over tid. Når man imidlertid frbrenner store mengder fossilt brensel kommer dette i tilegg til det normale krettsløp og naturen vil ikke klare å ta opp mer co2 enn tidligere til tross for økt mengde i atmosfæren. Vi kommer dermed inn i en ond sirkel hvor det år etter år blir mer og mer co2 i atmosfæren og drivhusefekten tiltar.

Mye av co2'en som tas opp av naturen tas opp i verdens regnskoger. Når disse regnskogene i økt grad forsvinner tiltar drivhuseffekten ytterligere. Det samme gjelder havforurensing som fører til at det blir mindre plankton som igjen tar opp mye co2. Alt fører oss inn i den negative tilstanden som kalles drivhuseffekten.


Copyrighted content. All Rights Reserved.