Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Overhøsting

Med stadig større befolkning på jorda blir problemet med overhøsting større og større.

Ordet overhøsting er kanskje selvforklarende. Med det mener vi rett og slett at mennesker høster større andel av naturens ressurser en det naturen klarer å gjennskape. Dette fører til en ond sirkel der det stadig blir mindre naturressurser å ta av kombinert med at det blir flere mennesker på jorden som høster av de samme ressursene.

Et typisk eksemplet på overhøsting kan man se på fiskestandene i verdens hav. Når det stadig blir mindre fisk fører dette til at det fiskes i stadig nye områder og at fiskerne fisker mer og bruker mer avansert utstyr for å få samme mengden fisk som tidligere. Dette fører til en typisk negatvi trend som tærer på fiskebestanden slik at den bare blir mindre og mindre.

En mulig løsning på problemer som nevnt over er lovregulering av fiske med tildelig av kvoter, reger rundt når og hvor det er lov og fiske, samt innføre regler om minstemål o.l. på fisk og skaldyr.


Copyrighted content. All Rights Reserved.