Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Avskoging

Avskoging er en av vår tids største miljøtrusler. Avskogingen birdrar til å akslerere drivhuseffekten da miljøet blir istand til å ta opp mindre co2. Avskoging fører også til at tusenvis av plante og dyrearter utryddes. Dessuten fører avskogingen til at mennesker og dyr stadig får mindre uberørt natur å boltre oss på noe som på sikt vil gi utslag på trivselen på planeten.

Når det snakkes om avskoging tenker vi først og fremst på verdens store regnskoger med Amazonas i spissen. Hvert år forsvinner det enorme menger regnskog, mye av dette kunne vært hindret med enkle tiltak.

Den mest meningsløse formen for avskoging er såkalt svibruk. Med dette menes at bønder brenner ned et gitt skogområde for å dyrke i den næringsrike asken. Etter noen år er imidertid jordsmonnet så utarmet at bonden svir av et nytt område. Det gamle utarmede området blir liggende mer eller mindre dødt tilbake og ofte klarer naturen ikke å gjenskape den gamle regnskogen. Dette fører igjen til at jord erosjonen tiltar og på sikt utvikles det ørkenlignende områder når områdene blir store nok. Her kan man med forholdsvis lite ressurser foreta tiltak i form av subsidiering og opplæring av bøndene for å få dem til å drive mer miljøvennlig jordbruk.

En annen årsak til avskoging er ukontrollert tradisjonell hogst hvor det er lite forhåndsplanleging av hogstfelt og ingen planer om å beplante området på nytt når hogsten er ferdig sli kat skogen reiser seg igjen. Også her kan man med forholdsvis små ressurser sørge for at nedhogde områder beplantes og tas vare på en slik måte at de på nytt kan bli en fullvoksen skog.

Det forsvinner også store områder for å bygge ut industri, organisert jordbruk, veier, boligbebyggelse o.s.v. I slike tilfeler er skogsområdene ofte tapt for alltid og vanskelig å tilbakestille.

Vi har allerede nevnt noen tiltak ovenfor for å løse/redusere problemet med avskoging. Andre tiltak kan være å beplante ørkenlignende områder i håp om å få en bærekraftig skog i disse områdene. Dette både for å "bygge" ny skog for å erstatte tapt skog annet sted, samt for å stoppe avskogingen på det aktuelle området.


Copyrighted content. All Rights Reserved.