Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Hvordan gjennomføre en bærekraftig ferie til Syden?

I være dager er det for mange så viktig å reise på en bære kraftig måte at de heller velger å la være å feriere eller feriere lokalt. Men trenger det egentlig å være slik? Det må vel være mulig å reise på en bærekraftig og miljøvennlig måte?

Det er hovedsakelig tre faktorer som gjør deg til en miljøbelastning når du reiser til Syden. Først og fremst er din andel av karbonavtrykket på selve flyturen. I tillegg er det vannforbruk på mange steder da det ikke er naturlige vannkilder som i Norge samt bruk av emballasje.

I tillegg kommer lokal transportkilde du benytter, forsøpling, og lignende. Andre indirekte faktorer kan være at masseturisme kan påvirke det lokale økosystemet, overbelaste den lokale infrastrukturen (noe som igjen fører til behov for resurskrevende utbygginger), samt den generelle forurensingen fra hoteller og resorter du benytter. Her påvirker alt i fra naturpåvirkningen fra selve utbyggingen, strømforbruk og miljøbelastning fra badeanlegg, kloakkanlegg m.m.

Flyturen er desidert verst og er mer skadelig for miljøet!

Forutsatt at du er enig med den gjeldende agenda om drivhuseffekten som skaper klimakrisen som følge av co2 forbruk m.m.  er den største trusselen for miljøet på jorden, så er det såkalte klimaavtrykket ditt i løpet av en sydenferie dominert av selve flyturen frem og tilbake til feriedestinasjonen. Alt annet havner i skyggen av dette.

Det du sparer på feriedestinasjonen, for eksempel ved å leie elektrisk bil i stedet for en bil som benytter fossilt brennstoff, er peanøtter i forhold.  Du kan med andre ord ikke ignorere denne faktoren dersom du virkelig ønsker å være miljøvennlig.

Det beste er jo selvsagt å droppe hele turen, men for de fleste er det mer aktuelt etter å finne bedre alternativer.

Hvis du er veldig ivrig på å være mer miljøvennlig så er et alternativ å ta tog gjennom Europa ned til Middelhavskysten i Spania, Hellas eller Italia for å nevne noen eksempler. Bare husk at dette heller ikke er helt uten klimaavtrykk. Mye av elektrisiteten som produseres i Europa kommer fra fossile kraftverk.

Hvis du først velger å fly så er det mest miljøvennlig å fly mest mulig direkte. Dette kan ofte være dyrere enn å ta omveier med flybytter, men det sier seg selv at det totale drivstofforbruket har en sammenheng med lengden på flyturen.

Drivstofforbruket pr. passasjer varierer også en del på de forskjellige fly typer. En tommelfingerregel er at nye fly bruker mindre drivstoff enn gamle fly. Ellers kan du sjekke drivstofføkonomien til de forskjellige flytyper ved å lete litt rundt på google. Nye fly bråker også mindre og virker tryggere for dem som sliter med flyskrekk.

Vannforbruk kan medføre et stort klimaavtrykk.

På typiske sydendestinasjoner regner det generelt lite og destinasjonen ligger ofte på steder med ørkenlignende landskap ved sjøen. Dette medfører normalt at det kun er en kilde til ferksvann på stedet, nemlig via avsalting av sjøvann. Dette er en resurskrevende prosess, ofte med fossilt brensel som energikilde, som gjør at den varme og lange dusjen som du føler er gratis, siden du allerede har betalt for hotellrommet, gir en dobbel klimabelastning. Først er det klimaavtrykket ved sleve avsaltingen av vannet og deretter oppvarmingen av vannet.

Dersom du i tillegg bor på et hotell eller en resort med store svømmebasseng medfører dette betydelig fordamping daglig som må etterfylles med nytt avsaltet vann.

Tenk gjennom ditt daglige forbruk i forhold til hvor du befinner deg.

På mindre utviklede steder med dårlig utviklet infrastruktur og lange og tungvinte transportveier, er det ekstra viktig å tenke gjennom ditt daglige forbruk.

Dersom du er på ferie i en storby som Barcelona eller Miami, så er det ikke så farlig om du kjøper deg en boks med brus. Den er gjerne tappet lokalt eller blitt transportert dit ved effektive transportmetoder. Samtidig er det gjerne et godt system for avfallshåndtering og gjenvinning.

Dersom du imidlertid kjøper den samme boksen med brus på en avsidesliggende liten øy et sted i Sør øst Asia, så kan miljøbelastningen bli en helt annen historie. Boksen må fraktes til øya, noe som gjerne gjøres med umoderne og forurensende lokalbåter. I tillegg påvirker disse båtene også det lokale økosystemet svært negativt, spesielt det maritime miljøet som koraller. Boksene skal så kjøles ned, noe som typisk skjer med strøm produsert av fossile kilder. Til slutt kommer vi til det som kanskje er hovedproblemet, nemlig avfallshåndteringen eller fullstendig mangel på dette.

Dette betyr at på en slik øy i Sørøst Asia, kan det være bra for miljøet at du kjøper lokalt produsert ferskpresset appelsinjuice fremfor en brusboks, mens hjemme i Norge kan det være motsatt. Da er gjerne appelsinene du trenger fraktet fra et helt annet sted på jorden og miljøavtrykket blir dermed helt annerledes.

Velg riktig lokaltransport

Når du ankommer feriedestinasjonen, eller aller helst før du reiser, er det viktig å gjøre seg opp en mening om transportalternativer for å komme seg rundt på stedet. Gjør så avveininger om effektivitet ved disse opp mot miljøavtrykket.

På de aller fleste steder kan du velge buss i stedet for taxi. Det er gjerne litt mer kronglete å gjennomføre, mens det på den andre siden normalt er mer miljøvennlig og mye billigere.

I de fleste storbyer kan du reise med trikk eller undergrunnsbane, noe som normalt er både er bedre for miljøet og mer effektivt enn å kjøre rundt i taxi. De siste årene er utleie av sykler og elektriske sparkesykler også blitt populært i storbyer og større feriedestinasjoner. Dette kan gjerne være en attraksjon i seg selv (noe å gjøre), i tillegg til å være bra for miljøet fremfor andre transportmåter.

Velg lokalmat

På populære destinasjoner er det ofte kamp om plassen. Dette fører ofte til at lokale bønder kjenner på et press utenfra fra andre aktører som ønsker å ta over deres landområder til fordel for turismen og utbygging av infrastruktur.

Ved å velge mat produsert av lokale bønder støtter du opp om disse lokale bøndene og skaffer et behov for å beholde dem, samtidig som du unngår det unødvendige klimaavtrykket ved å kjøpe mat fra andre deler av verden som har vært gjennom mange transportledd.

Har din reise egentlig noe å bety?

Et godt argument mange bruker for å forsvare sin egen sydenferie er at din reise ikke har noe å si fra eller til. Flyet går jo uansett, bare med et tomt sete mindre med deg i. Hotellet er allerede bygget og får et mindre tom rom osv.

En slik tankegang er ikke dum og har noe for seg. I de aller fleste tilfeller så har din bestilling av en flybillett absolutt ingen påvirkning på om flyet får eller ikke. Det samme gjelder ved hotellet.

På den andre siden kan din manglende bestilling være det siste sandkornet på vektskålen som avgjør at en flyavgang innstilles eller hele ruten legges ned, på samme måte kan en manglende bestilling medføre at hotellet ikke finner det lønnsomt å bygge ut hotellet eller bygge et nytt hotell.

Det er med andre ord mange måter å se det på, men den mest allment aksepterte måten å beregne sitt klimaavtrykk på er å dele flyturens totale klimaavtrykk på antall passasjerer og tilsvarende i andre sammenhenger.

Oppsummering.

Til slutt vil vi lage en liten oppsummering over alt av stort og smått du kan gjøre på sydenferien din for å begrense ditt totale klimaavtrykk minst mulig.

 • Velg heller få lange ferier enn hyppige korte ferier for å begrense antall flyturer.
 • Velg tog fremfor fly så langt det er mulig.
 • Foretrekk å fly i en mest mulig rett linje uten mellomlandinger og omveier.
 • Reis med flyselskap som har mest mulig nye fly som bruker mindre drivstoff (SAS har generelt eldre fly enn Norwegian).
 • Vurder om det er destinasjoner nærmere Norge som er like gode eller tilnærmet like gode som destinasjonen på andre disen av jorden.
 • Dersom du skal leie bil bør du vurdere en liten bil fremfor en stor og helst en elbil.
 • Velg tog, eventuelt buss fremfor taxi.
 • Ikke sløs med vannet på hotellet, selv om det er gratis i form av å være inkludert i det du allerede har betalt.
 • Spis og drikk mest mulig lokalt produsert mat.
 • Ikke kast avfall i naturen.
 • Tenk gjennom dine daglige gjøremål og velg arrangører av utflukter og lignende som er beviste på sin påvirkning av miljøet.
 • Unngå destinasjoner som sliter med for mye turisme. Da er gjerne miljøbelastningen allerede for stor.
 • Vær sparsommelig ved bruk av Aircondition på hotellrommet. Det bruker mye energi.
 • Ikke kjøp suvenirer som skader miljøet, eller er produsert av truete dyrearter eller plantearter.
 • Bruk en gjenbruksflaske å fyll denne opp på hotellet hvis mulig. Unngå flaskevann på engangsemballasje.
 • Bruk debetkort fremfor kredittkort. Selv om kredittkort er å foretrekke av andre grunner, slik som reklamasjonsrettigheter ved misbruk og konkurs, så fremmer det ofte overforbruk og setter mange i gjeldsproblemer etter ferieturen.
 • Gjør noe positivt for miljøet på turen for å veie opp mot noe av ditt negative klimaavtrykk. Plukk for eksempel opp litt søppel som ligger og slenger i naturen selv om det ikke er du som har kastet det der.

God tur!

Vi unner deg en fin sydentur. Ikke glem at uansett hvor mye du forurenser eller unngår å forurense, så er din innsats som en dråpe i havet å regne. På den andre siden går det jo rett vest dersom aller tenker slik.

Vårt råd er å tenke gjennom hva du kan gjøre for klimaet der det virkelig monner og der det koster deg svært lite å velge miljøvennlig, og samtidig ikke fokusere for mye på unødvendige miljøtiltak som ikke monner og som krever mye innsats.

 Vi sier ikke at du ikke skal bry deg, men gjør ditt beste og reis med ellers god samvittighet. Hvis alle på jorden tenker gjennom sin daglige påvirkning på samme måte som du gjør er vi kommet en lang vei.


Copyrighted content. All Rights Reserved.