Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Radioaktivitet

Farlig radioaktivitet kan forekomme av flere årsaker. Normalt tenker man på farlig radioaktivitet i forbindelse med ulykker på atomkraftverk og ved detonering av atombomber. Begge tilfeller kan få svært alvorlige globale konsekvenser som kan gjøre store områder ubeboelig over flere generasjoner. Et eksempel på dette er den alvorlige Tjernobyl ulykken i Ukraina på midten av 80 tallet. I skrivende stund forsøker Japan etter beste evne å begrense skadene på flere atomkraftverk etter det kraftige jordskjelvet med påfølgende tsunami den 11 mars 2011.

Radioaktivitet forekommer også på andre måter naturlig og menneske skapt. I hverdagen kan vi møte dette i forbindelse med røntgenundersøkelser og røykvarslere, spesielt eldre typer. Mer naturlig utsettes vi for radioaktivitet ved radon lekkasje inn i bygninger.

Radioaktivitet finnes naturlig rundt oss i svært små menger. Det er først når mengdene kommer over et naturlig nivå at det blir farlig for oss mennesker. Det er først og fremst økt fare for kreft og genmutasjoner som er risikoen ved mindre til moderate stråledoser. Høy stråling kan føre til skader på indre organer, brannskader og rask død.

Verden har for tiden forholdsvis god kontroll på verdens atomvåpen men atombomben er i hendene på land som Nord Korea som flere ganger har truet med å ta den i bruk. En atomkrig i Nord Korea vil få svært alvorlige konsekvenser for regionen men vil neppe true det globale klimaet så mye. Dersom spenningen mellom USA og Russland mot formodning skulle tilta igjen og ende opp i en atomkrig så sitter disse landene, til tross for omfattende nedrustning de siste tiårene, på så store menger atomvåpen at det globale klimaet vil stå i så stor fare at jorden kan bli ubeboelig.

Ulykker på atomkraftverk kan også få svært alvorlige konsekvenser. Etter Tjernobyl ulykken ble det skylt på at det kunne skje på grunn av gammel teknologi og at noe tilsvarende ikke kan skje i moderne anlegg. Dette har verden også i stor grad slått seg til ro med og trodd at atomkraft var en trygg energikilde og et godt alternativ til fossilt brensel for å unngå global oppvarming. Dette var helt frem til jordskjelvet og tsunamien i Japan 11.3.2011. hvor situasjonen pr d.d. (18.3.2011.) fortsatt ikke er avklart.

Atomkraftverk skaper forøvrig radioaktivt avfall som er svært farlig i flere tusen år etterpå og hvor verden ennå ikke har funnet en fullgod løsning på i forhold til oppbevaring.

For å se hva forskjellige stråledoser medfører av risiko for oss mennesker kan du da en titt på denne oversikten.


Copyrighted content. All Rights Reserved.