Din klimaguide på nett!

Klimaguiden.com

Romsøppel

Romsøppel blir et stadig større problem for menneskeheten i takt med den teknologiske utviklingen. Med romsøppel menes menneskeskapte gjenstander som er skutt opp i bane rundt jorden av mennesker og som ikke er i bruk lenger. Dette forverres av tilfeller der satelitter har kollidert og tilfeller der bl.a. Kina har forsøkt å sprenge i stykker gamle satelitter med det resultatet at det fyker tusenvis av smådeler i bane rundt jorden som resultat.

Det som gjør romsøppel så problematisk er at det har en enorm fart i sin bane rundt jorden. Det har seg også slik at de aller fleste satelitter, romstasjoner og eksisterende romsøppel går i forskjellige baner. Farene oppstår når 2 gjenstander kolliderer. F.eks. kan et lite mailingsflak gjøre stor skade på en satelitt eller romstasjon når det kræsjer i en fart på ca. 30000km/t.

Romsøppel er kanskje ikke en direkte miljøtrussel for jordens eksistens og mange trekker nok lit på smilebåndet og synes dette er lite relevant. Man skal imidlertid ikke undervurdere ny teknologi sin betydning for å få snudd mange negatie miljøtrender såsom drivhuseffekten. En stadig viktigere del av den nye teknologien er satelitter og romstasjoner som går i bane rundt jorden. Romsøppel kan dermed by på mange problemer og hindre den teknologiske utviklingen. Det er også usikkert hvilke behov menneskeheten vil ha fremover men det er liten tvil om at mer av menneskehetens aktiviteter vil foregå utenfor vår atmosfære.

Man kan sammenline romsøppel med gamle høye fabrikkpiper. Man skal ikke gå mange tiår tilbake før problemet ble ansett som løst så lenge røyken fra fabrikkpipene ikke var plagsom for nærmiljøet.


Copyrighted content. All Rights Reserved.